Vertrouwenspersoon

Als grenzen overschreden worden – vertrouwenspersoon
Overal waar mensen met elkaar in contact zijn, kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend.
Jij bepaalt wanneer die grens is overschreden.

Gewenst en ongewenst: jij trekt de grens
Jij bepaalt wat gewenst en ongewenst is. Bij ongewenst gedrag gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit. Ongewenst gedrag kan tot uiting komen in woord, gebaar en/of handeling. Veel voorkomende vormen zijn: (seksuele) intimidatie, discriminatie, fysieke en verbale agressie en psychisch geweld zoals pesten. Een situatie die in eerste instantie gewenst is, kan uitmonden in een ongewenste situatie. Zo kan een vriendschap bijvoorbeeld verstoord raken. Er hoeft dan geen sprake te zijn van een dader en een slachtoffer, maar het kan de sfeer negatief beïnvloeden. Veel van deze spanningen worden meestal in onderling overleg opgelost. Echter, niet in alle gevallen lukt het om de sfeer op eigen kracht weer prettig en ontspannen te krijgen. In die gevallen zal er meer moeten gebeuren dan elkaar aanspreken.

Onze organisatie ondersteunt jouw grens
Het beleid van onze stichting is erop gericht om gewenste omgang te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken. Hiertoe is beleid opgesteld door bijvoorbeeld het geformuleerd hebben van gedrags -regels. Onze stichting wil jou op deze manier ondersteunen in lastige situaties. Jij hebt tenslotte recht om op een prettige en ontspannen manier vrijwilliger te zijn en waar je jezelf kunt zijn.

Wat kun je doen?
Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden, maar het is belangrijk de ander dat te laten weten. Eerste stap is daarom dat je er zelf iets aan probeert te doen door de situatie en jouw gevoelens te bespreken met die ander. Als dit niet tot de gewenste verandering leidt kun je iemand inschakelen om jou hierbij te ondersteunen, zoals onze vertrouwens -persoon.

De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, garandeert absolute vertrouwelijk -heid en onderneemt alleen iets als je dat zelf wilt. Het kan enorm opluchten om niet alleen rond te lopen met spanningen of een naar gevoel. Bij de vertrouwenspersoon worden al jouw opties en de gevolgen hiervan besproken. Ook kan hij/zij helpen bij het opstellen van een klacht aan het bestuur of een extern klachtenmeldpunt. Dus zijn er problemen waar je zelf niet uitkomt, aarzel dan niet, en neem contact op met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor al onze vrijwilligers.

Onze vertrouwenspersoon is:
Mevr. Det Heijnen
Tel.: 06-18587855
E-mail: detheijnen@gmail.com