Stichting wensbus Gennep

Hoe het begon:

In 2014 nam de provincie het initiatief een pilot te starten met Wensbussen. Het achterliggend idee is zo een bijdrage te kunnen leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine kernen in landelijke gebieden en wijken/buurten in stedelijke gebieden in Limburg waar het voor beroepsmatige vervoerders niet of nauwelijks mogelijk is hetzelfde vervoer rendabel te organiseren of slechts tegen hoge kosten uit te voeren.

De provincie verleende aan 11 lokale initiatieven een subsidie. De verlening van de subsidie was aan een aantal voorwaarden verbonden waaronder een samenwerking tussen de lokale initiatieven en vervoerder Arriva en de VKKL (Vereniging kleine kernen Limburg).

Tot de eerste 11 initiatieven behoorde ook het Wensbusproject Ottersum-Ven-Zelderheide. Het project Wensbus Ottersum-Ven-Zelderheid werd ontwikkeld op initiatief van de werkgroep Leefbaar-Vervoer van de DAG (Dorps Ambitie Groep Ottersum). Initiatiefnemers van het eerste uur waren Henk Vullings, Jan Welles, Luuk Otten en Herman Schamps

2016
In 2016 werd de bestuursstructuur gewijzigd naar een stichtingsvorm en werd ook de naam gewijzigd in Wensbus Gennep.

De stichting Wensbus Gennep kent de volgende organisatiestructuur:
Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen:
Voorzitter: Henk Vullings
Secretaris: Luuk Otten
Penningmeester: Harry van den Bogaert

Het bestuur:(v.l.n.r.) Harry, Luuk en Henk

Voor de dagelijkse gang van zaken beschikt de Wensbus over 7 planners /coördinatoren, 2 overige vrijwilligers en maar liefst 24 chauffeurs.

De stichting heeft een ANBI-status ( Algemeen nut beogende instellingen) en heeft daardoor recht op bepaalde belastingvoordelen.

Naam:  Stichting Wensbus Gennep
RSN/fiscaalnummer: 856920691
IBAN: NL95RABO 0314 9171 87
Secretariaat: Dhr. L. Otten