Nieuws

Beleid wensbus is versoepeld

Augustus 2020

De Wensbus versoepelt beleid:
Veilig vervoer van onze klanten staat voorop! Aangezien de Corona richtlijnen telkens worden aangepast, is ook het vervoer met de wensbus weer hierop toegepast. Vanaf begin augustus reizen we met meerdere personen, nl maximaal 3 (zie toelichting hieronder). Omdat we de 1,5 m afstand met deze maatregel nog steeds kunnen garanderen, hebben wij ervoor gekozen een mondkapje niet verplicht te stellen. De nieuwe maatregelen zijn volledig in overeenstemming met het RIVM en het protocol t.a.v. Veilig Zorgvervoer van de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Voor ons wensbus-vervoer is nu van toepassing
– Mondkapje mag, maar is niet verplicht.
– Max. 2 (of 3) klanten zijn toegestaan in de wensbus.
– De chauffeur assisteert niet bij het in- en uitstappen van de klant. Indien nodig mag
één klant een partner/verzorger meenemen om bijv. te helpen bij het in- en uitstappen.
– Wel helpt de chauffeur bij plaatsen van de rollator in en uit de bus.
– De chauffeur instrueert de klant bij het instappen en verlaten van de wensbus en
wijst de zitplaats(en) aan.
– De voorkeur gaat uit naar betaling op rekening. A.u.b. geen contante betaling!

Wilt u van de Wensbus Gennep gebruik maken?
– U kunt bellen met 06 – 14 70 64 05 om te reserveren.
– Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 – 12 uur.
– Bestel de bus (minimaal) één dag van tevoren.
– De wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 18:00 uur.
– De wensbus haalt u thuis op en brengt u ook weer thuis.
– De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator is geen probleem
– De wensbus rijdt naar alle bestemmingen binnen de gemeente Gennep.
– Daarnaast naar enkele bestemmingen buiten onze gemeente, zoals
het Maas Ziekenhuis, zorgcentra Madeleine en St. Anna en de GGD in Boxmeer.
– Een enkele rit binnen de gemeente kost € 1,50, een retourrit € 3,00.
– Een enkele- of retourrit buiten de gemeentegrens kost resp. € 2,50 en € 5,00.

We houden alle richtlijnen t.a.v. het passagiersvervoer nauwkeurig in de gaten en passen deze, indien nodig, onmiddellijk aan. Hopelijk zijn deze nieuwe regels niet alweer achterhaald, op het moment dat u dit leest. Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze passagiers te garanderen!

We wensen u een goede reis!

Bestuur Wensbus Gennep, Augustus 2020

www.wensbusgennep.nl
contact: bestuurwensbusgennep@gmail.com

Wensbus in actie

mei 2020

In het wekelijks overleg van de dorp- en wijkondersteuners, de gemeente Gennep, Synthese en De Konnectkever is ‘Wensbus in actie’ ontstaan. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Gennep, Synthese en de dorps- en wijkraden.
Vanuit de gezamenlijke wens om de inwoners van onze gemeente tijdens deze Corona-crisis op gepaste afstand te bereiken, groeide dit idee met een boodschap. ‘Ontmoeten, bemoedigen, verhalen ophalen en er zijn voor elkaar.’ Gedurende vier weken zijn we op dinsdagmorgen in Gennep en Heijen neergestreken en op donderdagmiddag in Ven Zelderheide, Ottersum en Milsbeek.
Tijdens de rondgang zijn een aantal inwoners verrast met een presentje van lokale ondernemers.
Een mooie ervaring, waarbij we waardering en warme reacties vanuit de gemeenschap  mochten ontvangen. En alle lof voor de medewerkers van de Wensbus die hier met zichtbaar plezier hun medewerking aan verleend hebben.
Namens Gemeente Gennep, Synthese, De Konnectkever en de dorp- en wijkondersteuners; bedankt!

Corona-epidemie en de Wensbus 

maart 2020

De Wensbus rijdt momenteel mondjesmaat. De  ritten worden met zorg voor  passagier en chauffeur gepland. Per dag en per rit wordt een afweging gemaakt of er gereden wordt. Als dit gebeurt, dan met één klant, die zelfstandig moet kunnen in-  en uitstappen. De passagier neemt vervolgens plaats achter in de bus vanwege eventueel besmettingsgevaar. Indien noodzakelijk mag een partner meegenomen worden om bijv. te helpen bij het in- en uitstappen. Cash-geld wordt voorlopig niet meer aangenomen. De betaling mag later gedaan worden door de passagier. De chauffeur van de Wensbus houdt dat bij. In de bus is een doos met plastic handschoenen en schoonmaakdoekjes die gebruikt worden door de chauffeur.
Het aantal vrijwilligers-chauffeurs is ook beperkt. De coördinatoren beoordelen of een klant al dan niet gebruik kan maken van de Wensbus. Soms wordt er ook ‘nee’ verkocht, al is dat niet gemakkelijk. Behulpzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Wensbus, maar dat is nu helaas wat moeilijker.

Het is even niet anders, maar er komen vast weer betere tijden.

De prestaties van de Wensbus in 2019

maart 2020

In 2019 heeft de Wensbus in totaal 264 dagen van de 365 dagen gereden en bijna 36000 kilometer afgelegd. Dat is iets meer dan 2018.
Ruim 190 deelnemers maakten in totaal 3700 ritten. Het totaal aantal passagiers, en daarmee ook de rit-opbrengsten, nam wat af t.o.v. 2018.
Bijna 90 % van de passagiers was 60 jaar en ouder. Hiervan was meer dan 63 % ouder dan 75 jaar. Hiermee wordt opnieuw bevestigd dat het merendeel van de passagiers ‘ouderen’ zijn. Dit ondanks dat het vervoer met de Wensbus geen leeftijdsbeperking heeft.
Maasziekenhuis Pantein was ook afgelopen jaar een hele belangrijke en veelvuldige bestemming.In de tabel wat meer cijfers, ook van 2017 en 2018.

Maatschappelijke betekenis
Bijzonder is en blijft het, dat de Wensbus met een dertigtal vrijwilligers het mogelijk maakt om meer dan 190 bewoners van de Gemeente Gennep in gebieden waar openbaar vervoer moeilijk realiseerbaar is, naar gewenste bestemmingen te brengen.
Opmerkelijk was dat de Wensbus eind vorig jaar een overlijdensbericht ontving van de familie van een overleden deelnemer. Het illustreert de maatschappelijke betekenis van de Wensbus.

 

Veiligheid hoog in het vaandel

februari 2020


Safety firstDe Wensbus heeft veiligheid van haar deelnemers en de chauffeurs hoog in het vaandel staan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er eisen gesteld worden aan de chauffeurs. Tweejaarlijks moeten zij gekeurd worden door een keuringsarts. En is de chauffeur ouder dan 75 jaar, dient hij jaarlijks gekeurd te worden. Daarnaast wordt de rijvaardigheid structureel onder de loep genomen. Periodiek maken de  chauffeurs met een rij-instructeur een rit om zo scherp te blijven. Op deze manier wil de Wensbus de veiligheid van haar deelnemers tijdens de ritten waarborgen

Fijne Feestdagen en een mooi 2020

december 2019

De Wensbus wenst alle deelnemers, website-bezoekers en iedereen die betrokken is hetzij als chauffeur, coördinator of anderszins hele fijne feestdagen en een mooi, gezond en veilig 2020 toe.

Periodiek Overleg

december 2019
Twee maandelijks komen de chauffeurs, coördinatoren en bestuursleden van de Stichting Wensbus bij elkaar voor overleg. Op de agenda staat o.a. verbetering van de dienstverlening, de planning, afstemming en bespreken van knelpunten.

Een knelpunt wat o.a. naar voren kwam is de veronderstelling van een aantal deelnemers dat de Wensbus een taxibedrijf is. De Wensbus is geen taxibedrijf! Deze misvatting schept verwachtingen waaraan de Wensbus niet mag, kan en wil voldoen.
De Wensbus wil een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine kernen in landelijke gebieden zoals in Noord Limburg. Voor professionele vervoerders  is het in deze genoemde gebieden vaak niet rendabel of alleen maar tegen hele hoge kosten.

Wilt u meer weten over de missie van de stichting Wensbus dan kunt u dat hier vinden.
De Stichting wordt gerund door onbezoldigde vrijwilligers. Met hart en ziel zetten zij zich in als chauffeur, planner, coördinator of bestuurslid.

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Wilt u een bijdrage leveren aan de Wensbus als chauffeur, coördinator of anderszins ? Laat het ons weten. U kunt zich  hier melden.

 

Eerste Lustrum Wensbus een feit

september 2019
Dit jaar is het vijfjarig bestaan van de Wensbus gevierd met al de vrijwilligers. Samen is geluncht en daarna hebben vooral de chauffeurs op de bowlingbaan bewezen dat zij ook daar de juiste route wisten te kiezen. Deze vrijwilligers (28) zorgen ervoor dat de Wensbus op alle werkdagen beschikbaar is voor de bewoners van Gennep. 

In maart 2014 is de Wensbus Ottersum – Ven- Zelderheide begonnen. In eerste instantie werd deelgenomen namen  aan een pilot van de provincie Limburg en Veolia. Al voor de start van dit project had de toenmalige werkgroep Leefbaar van Dag- Ottersum de wens om te komen tot een vervoersoplossing voor mensen uit Ottersum die geen eigen vervoer hebben. Die oplossing werd snel gevonden door gebruik te kunnen maken van de pilot Wensbus. Op 11 december 2014 nam Arriva van Veolia het openbaar vervoer over. De pilot werd gelijk afgesloten en de stuurgroep heeft daarop gekozen om verder te gaan als Stichting Wensbus Gennep met drie bestuursleden. 

De Wensbus lijkt alleen bedoeld te zijn voor ouderen, maar dat is niet zo. Iedereen kan van deze bus gebruikmaken voor bestemmingen binnen de gemeente Gennep, naar het Maasziekenhuis in Beugen en het verzorgingshuis Madeleine in Boxmeer. Er wordt dagelijks gereden van deur tot deur op door u gevraagde tijden, tussen 8.00 tot 18.00 uur. Echter niet in het weekend. Voor een groepsuitstapje in de omgeving van Gennep kan vooral voor ouderen hierop een uitzondering gemaakt worden.
U kunt de bus telefonisch bestellen, doe dat een dag van tevoren tussen 10.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 06 -14 70 64 05. 

Duitse dag

juli 2019
Op 13 juli was in Gennep de Duitse Dag  in het kader van het programma van SumMmertime 2019. In de samenwerking en de uitwisseling met onze buurgemeente Goch werden  een aantal bezoekers door de Wensbus Gennep (Wunschbus)  in Goch opgehaald.

Veel inwoners uit de gemeente Goch hadden door het fraaie weer gekozen om op de fiets of met eigen vervoer naar Gennep te komen.

Belangstellenden konden met  de deskundige uitleg van enkele Stadsgidsen een goed beeld krijgen van de historie van Gennep.
In de Kenniskeuken van de Bibliotheek kon men de— Expositie 150 jaar BoxtlerBahn —bezoeken en ook het Petershuis was onderdeel van deze historische mijlpaal.

Op de Markt in Gennep kon men onder het genot van een drankje genieten van de muziek van de Duitse band Jazz im Gluck en de band Chapeau uit Heijen.
Al met al was het een zeer geslaagde dag en kon  op het einde van de dag een aantal van onze Duitse gasten weer met de Wensbus (Wunschbus) naar Goch worden terug gebracht worden.
De geste om met de Wensbus een bezoek aan Gennep te kunnen brengen werd door onze gasten zeer op prijs gesteld en verstevigd de goede band met onze buurgemeente.

De uitwisseling en Expositie 150 jaar BoxtlerBahn zijn  mogelijk gemaakt  door de samenwerking van de stichting Gennep Niers Goch (GNG) en de Heimatverein Goch met financiële ondersteuning van de gemeenten Gennep, Goch en de Euregio.

Op video

 

Wensbustocht 29 juni 2019

juni 2019
De gemeente Gennep heeft 2019 uitgeroepen tot “Het Jaar van de Ontmoeting” en daar een aantal activiteiten aan vastgeknoopt. Om mensen die pas sinds kort in Nederland en de gemeente Gennep wonen, mensen met een migratie-achtergrond die er al langer wonen en mensen met Nederlandse achtergrond die in de gemeente wonen kennis met elkaar te laten maken.
De wensbus ondersteunt dit initiatief  en verleent graag haar medewerking door het beschikbaar stellen van de bus + chauffeur. Dit jaar zijn er 8 tochten gepland waarvan dit de derde was.
Op zaterdag 29/6 reden 7 deelnemers (4 ouderen en 3 statushouders) met chauffeur Paul Mengelberg vanaf het ontmoetingspunt “De Goede Herder” naar zorgboederij “‘tHuijs aan de Niers“. Vandaar ging via allerlei markante punten in Gennep naar de loswal aan de Maas. Vervolgens bezocht men de Martinustoren en het Genneper huis. Daarna werd voor de lunch koers gezet naar “het Ottertje” in Ottersum. ‘s-Middags werd koers gezet naar de museumsmederij in Ven-Zelderheide.
In verband met de grote hitte (>30 graden) hadden Theo en Marije Peters het smidsvuur maar niet aangestoken. De excursie was er echter niet minder om door de vele historische verhalen en anekdotes die Theo wist te vertellen.

Wensbustocht 23 februari 2019 (naar de website kbogennep.nl)

Op deze zaterdag werd de wensbus  gereden door Harry van den Bogaert.  Als “passagiers” kunnen er 4 leden van de KBO en 4 nieuwe Gennepenaren mee. Toen ik gevraagd werd om mee te gaan was ik enthousiast: Gezellig een mooie informatieve rit door de omgeving met een groepje mensen. Aangezien ik al jaren betrokken ben bij het taalonderwijs aan mensen die hun land ontvlucht zijn vanwege diverse oorzaken, trok de samenstelling van de groep mij zeker aan.  De eerste dag was zaterdag 23 februari en de weergoden waren ook verheugd over het idee.