Nieuws

Veiligheid hoog in het vaandel

februari 2020


Safety firstDe Wensbus heeft veiligheid van haar deelnemers en de chauffeurs hoog in het vaandel staan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er eisen gesteld worden aan de chauffeurs. Tweejaarlijks moeten zij gekeurd worden door een keuringsarts. En is de chauffeur ouder dan 75 jaar, dient hij jaarlijks gekeurd te worden. Daarnaast wordt de rijvaardigheid structureel onder de loep genomen. Periodiek maken de  chauffeurs met een rij-instructeur een rit om zo scherp te blijven. Op deze manier wil de Wensbus de veiligheid van haar deelnemers tijdens de ritten waarborgen

Fijne Feestdagen en een mooi 2020

december 2019

De Wensbus wenst alle deelnemers, website-bezoekers en iedereen die betrokken is hetzij als chauffeur, coördinator of anderszins hele fijne feestdagen en een mooi, gezond en veilig 2020 toe.

Periodiek Overleg

december 2019
Twee maandelijks komen de chauffeurs, coördinatoren en bestuursleden van de Stichting Wensbus bij elkaar voor overleg. Op de agenda staat o.a. verbetering van de dienstverlening, de planning, afstemming en bespreken van knelpunten.

Een knelpunt wat o.a. naar voren kwam is de veronderstelling van een aantal deelnemers dat de Wensbus een taxibedrijf is. De Wensbus is geen taxibedrijf! Deze misvatting schept verwachtingen waaraan de Wensbus niet mag, kan en wil voldoen.
De Wensbus wil een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine kernen in landelijke gebieden zoals in Noord Limburg. Voor professionele vervoerders  is het in deze genoemde gebieden vaak niet rendabel of alleen maar tegen hele hoge kosten.

Wilt u meer weten over de missie van de stichting Wensbus dan kunt u dat hier vinden.
De Stichting wordt gerund door onbezoldigde vrijwilligers. Met hart en ziel zetten zij zich in als chauffeur, planner, coördinator of bestuurslid.

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Wilt u een bijdrage leveren aan de Wensbus als chauffeur, coördinator of anderszins ? Laat het ons weten. U kunt zich  hier melden.

 

Eerste Lustrum Wensbus een feit

september 2019
Dit jaar is het vijfjarig bestaan van de Wensbus gevierd met al de vrijwilligers. Samen is geluncht en daarna hebben vooral de chauffeurs op de bowlingbaan bewezen dat zij ook daar de juiste route wisten te kiezen. Deze vrijwilligers (28) zorgen ervoor dat de Wensbus op alle werkdagen beschikbaar is voor de bewoners van Gennep. 

In maart 2014 is de Wensbus Ottersum – Ven- Zelderheide begonnen. In eerste instantie werd deelgenomen namen  aan een pilot van de provincie Limburg en Veolia. Al voor de start van dit project had de toenmalige werkgroep Leefbaar van Dag- Ottersum de wens om te komen tot een vervoersoplossing voor mensen uit Ottersum die geen eigen vervoer hebben. Die oplossing werd snel gevonden door gebruik te kunnen maken van de pilot Wensbus. Op 11 december 2014 nam Arriva van Veolia het openbaar vervoer over. De pilot werd gelijk afgesloten en de stuurgroep heeft daarop gekozen om verder te gaan als Stichting Wensbus Gennep met drie bestuursleden. 

De Wensbus lijkt alleen bedoeld te zijn voor ouderen, maar dat is niet zo. Iedereen kan van deze bus gebruikmaken voor bestemmingen binnen de gemeente Gennep, naar het Maasziekenhuis in Beugen en het verzorgingshuis Madeleine in Boxmeer. Er wordt dagelijks gereden van deur tot deur op door u gevraagde tijden, tussen 8.00 tot 18.00 uur. Echter niet in het weekend. Voor een groepsuitstapje in de omgeving van Gennep kan vooral voor ouderen hierop een uitzondering gemaakt worden.
U kunt de bus telefonisch bestellen, doe dat een dag van tevoren tussen 10.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 06 -14 70 64 05. 

Duitse dag

juli 2019
Op 13 juli was in Gennep de Duitse Dag  in het kader van het programma van SumMmertime 2019. In de samenwerking en de uitwisseling met onze buurgemeente Goch werden  een aantal bezoekers door de Wensbus Gennep (Wunschbus)  in Goch opgehaald.

Veel inwoners uit de gemeente Goch hadden door het fraaie weer gekozen om op de fiets of met eigen vervoer naar Gennep te komen.

Belangstellenden konden met  de deskundige uitleg van enkele Stadsgidsen een goed beeld krijgen van de historie van Gennep.
In de Kenniskeuken van de Bibliotheek kon men de— Expositie 150 jaar BoxtlerBahn —bezoeken en ook het Petershuis was onderdeel van deze historische mijlpaal.

Op de Markt in Gennep kon men onder het genot van een drankje genieten van de muziek van de Duitse band Jazz im Gluck en de band Chapeau uit Heijen.
Al met al was het een zeer geslaagde dag en kon  op het einde van de dag een aantal van onze Duitse gasten weer met de Wensbus (Wunschbus) naar Goch worden terug gebracht worden.
De geste om met de Wensbus een bezoek aan Gennep te kunnen brengen werd door onze gasten zeer op prijs gesteld en verstevigd de goede band met onze buurgemeente.

De uitwisseling en Expositie 150 jaar BoxtlerBahn zijn  mogelijk gemaakt  door de samenwerking van de stichting Gennep Niers Goch (GNG) en de Heimatverein Goch met financiële ondersteuning van de gemeenten Gennep, Goch en de Euregio.

Op video

 

Wensbustocht 29 juni 2019

juni 2019
De gemeente Gennep heeft 2019 uitgeroepen tot “Het Jaar van de Ontmoeting” en daar een aantal activiteiten aan vastgeknoopt. Om mensen die pas sinds kort in Nederland en de gemeente Gennep wonen, mensen met een migratie-achtergrond die er al langer wonen en mensen met Nederlandse achtergrond die in de gemeente wonen kennis met elkaar te laten maken.
De wensbus ondersteunt dit initiatief  en verleent graag haar medewerking door het beschikbaar stellen van de bus + chauffeur. Dit jaar zijn er 8 tochten gepland waarvan dit de derde was.
Op zaterdag 29/6 reden 7 deelnemers (4 ouderen en 3 statushouders) met chauffeur Paul Mengelberg vanaf het ontmoetingspunt “De Goede Herder” naar zorgboederij “‘tHuijs aan de Niers“. Vandaar ging via allerlei markante punten in Gennep naar de loswal aan de Maas. Vervolgens bezocht men de Martinustoren en het Genneper huis. Daarna werd voor de lunch koers gezet naar “het Ottertje” in Ottersum. ‘s-Middags werd koers gezet naar de museumsmederij in Ven-Zelderheide.
In verband met de grote hitte (>30 graden) hadden Theo en Marije Peters het smidsvuur maar niet aangestoken. De excursie was er echter niet minder om door de vele historische verhalen en anekdotes die Theo wist te vertellen.

Wensbustocht 23 februari 2019 (naar de website kbogennep.nl)

Op deze zaterdag werd de wensbus  gereden door Harry van den Bogaert.  Als “passagiers” kunnen er 4 leden van de KBO en 4 nieuwe Gennepenaren mee. Toen ik gevraagd werd om mee te gaan was ik enthousiast: Gezellig een mooie informatieve rit door de omgeving met een groepje mensen. Aangezien ik al jaren betrokken ben bij het taalonderwijs aan mensen die hun land ontvlucht zijn vanwege diverse oorzaken, trok de samenstelling van de groep mij zeker aan.  De eerste dag was zaterdag 23 februari en de weergoden waren ook verheugd over het idee.