Jaarverslag 2019

Stichting Wensbus Gennep
Secretariaat: Heukelomsberg 21
6595 BR Ottersum

Jaarverslag 2019

 1. Inleiding

Wensbus Ottersum – Ven-Zelderheide is in 2014 als pilot opgestart door de provincie Limburg in samenwerking met personenvervoer Veolia. In heel Limburg werden 11 projecten opgestart, gesubsidieerd en aangestuurd door de provincie Limburg in samenwerking met de VVKL (Vereniging kleine kernen Limburg). In 2016 omgezet in de Stichting Wensbus Gennep. Doelstelling de bereikbaarheid en leefbaarheid in Gennep en haar buitengebieden vergroten door vervoer van deur tot deur aan te bieden.

 1. Samenvatting

Onze stichting heeft 3 bestuurders, 6 coördinatoren/planners , 3 algemene ondersteuners en 17 chauffeurs, waarvan 1 reserve-chauffeur is. Allen vrijwilligers. Ons werkgebied is heel Gennep met als extra bestemmingen het Maasziekenhuis in Beugen, het verzorgingshuis Madeleine in Boxmeer en de GGZ in Boxmeer. Onze klanten betalen € 1,50 per rit / per persoon binnen de gemeente Gennep en € 2,50 per rit / per persoon voor de extra bestemmingen gelegen buiten Gennep. We rijden van deur tot deur. Met onze bus kunnen we 8 passagiers tegelijk vervoeren. We zijn niet ingericht voor rolstoelvervoer.

 1. Activiteiten

– Onze klanten

Onze klanten zijn vooral de ouderen. Een vervoersvraag voor een paar straten verder wordt ook gedaan. Dat geeft nogmaals aan hoe belangrijk de Wensbus is voor de leefbaarheid. Menige oudere zou niet verder komen dan de eigen huiskamer en bij noodzakelijk bezoek aan arts, ziekenhuis, kapper e.d. een vervoersprobleem hebben.

-Gereden kilometers / aantal ritten / aantal passagiers

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gereden van 8.00 uur tot 18.00 uur. In 2019 hebben we 4035 passagiers mogen vervoeren, hebben we 34453 km gereden verdeeld over 3728 ritten.

 -Vergaderingen bestuur

In 2019 hebben we 12 bestuursvergaderingen gehouden met en zonder onze coör –    dinatoren / planners. De voortgang, de te bespreken punten met chauffeurs en coördinatoren, onze contacten met overheden en andere organisaties zijn hierbij agendapunten.

-Bijeenkomsten met chauffeurs

Opdat de chauffeurs elkaar kennen, voor de gezelligheid en om eventuele aanpakpunten te bespreken is ons streven tweemaandelijks een inloopmiddag voor de chauffeurs in het TOV-gebouw in Ottersum te houden. In 2019 is dat 5 keer gebeurd.

-Scholing / ontwikkeling

Vooral de planning en de coördinatie zijn aandachtspunten. In 2018 is in overleg met alle Wensbusprojecten Limburg en de VVKL gestart met de opzet en het implementeren van een digitaal planningsprogramma. Dit programma is in 2018 geïnstalleerd en wordt door onze stichting gebruikt. Vanuit dit programma wordt vervolgens jaarlijks een rapportage gedaan richting de provincie Limburg. Ook zijn we ons aan het oriënteren op de aanschaf van een tweede voertuig, een e-car / e-bus.                                                                                                                     Via opmerkingen van bestuursleden, planners, coördinatoren en chauffeurs scholen we elkaar. Onze chauffeurs hebben op een zaterdag beurtelings met een ervaren rijinstructeur gereden. Tijdens en na de rit is door de rijinstructeur, indien nodig, gewezen op verbeter -punten en/of werden adviezen gegeven.

-Promotie

Posters, visitekaartjes met informatie over de inzet van onze wensbus hangen of liggen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals in de huisartsenpraktijk in Ottersum. Ook hebben wij een eigen website www.wensbusgennep.nl  In 2019 hebben wij enkele malen overleg gehad met ouderenorganisaties en dorpsraden. Bij de opening van huuskamer De Prôst in Ottersum stonden wij o.a. klaar met onze bus om gasten te vervoeren.

– Contacten / ondersteuning Stichting Wensbus Gennep

 • Gemeente Gennep
 • Provincie Limburg
 • VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg)
 • NOF (Nationaal Ouderenfonds)
 • Wensbus Organisaties Limburg
 • Verkennende gesprekken met Stichting Norbertusbus
 • OOGG Ouderenoverleg gemeente Gennep
 • INTOS 
 1. Financieel

De Stichting Wensbus Gennep streeft, met ondersteuning van de Provincie Limburg en de Gemeente Gennep en de ontvangsten van een kleine geldelijke bijdrage van onze passagiers, naar het verzorgen van vervoer voor iedereen in onze gemeente. Zie hiervoor het financieel jaarverslag 2019.

Zie bijlagen 

4204470 2019 Rapport verkorte versie definitief dd 08102020