Jaarverslag 2017


Stichting Wensbus Gennep
Secretariaat: Heukelomsberg 21
6595 BR Ottersum

Jaarverslag 2017

 1. Inleiding

Wensbus Ottersum – Ven-Zelderheidein 2014als pilot opgestart door de provincie Limburg in samenwerking met Veolia. In heel Limburg werden 11 projecten opgestart, gesubsidieerd en aangestuurd door de provincie Limburg in samenwerking met de VVKL (Vereniging kleine kernen Limburg). In 2016 omgezet in de Stichting Wensbus Gennep. Doelstelling bereikbaar -heid en leefbaarheid buitengebieden vergroten door vervoer van deur tot deur aan te bieden.

 1. Samenvatting

Onze stichting heeft 3 bestuurders, 5 coördinatoren/planners , 2 algemene ondersteuners en 17 chauffeurs. Allen vrijwilligers. Ons werkgebied is heel Gennep met als extra bestemmingen het Maasziekenhuis in Beugen en verzorgingshuis Pantein in Boxmeer. Onze klanten betalen € 1,50 per rit / per persoon binnen de gemeente Gennep en € 2,50 per rit / per persoon voor de extra bestemmingen. We rijden van deur tot deur. Met onze bus kunnen we 8 passagiers tegelijk vervoeren. We zijn niet ingericht voor rolstoelvervoer.

 1. Activiteiten

– Onze klanten

Onze klanten zijn vooral de ouderen. Een vervoersvraag voor een paar straten verder wordt ook gedaan. Dat geeft nogmaals aan hoe belangrijk de Wensbus is voor de leefbaarheid. Menige oudere zou niet verder komen dan de eigen huiskamer en bij noodzakelijk bezoek aan arts, ziekenhuis, kapper e.d. een vervoersprobleem hebben.

 • Gereden kilometers / aantal ritten / aantal passagiers

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gereden van 8.00 uur tot 18.00 uur. In 2017 hebben we 2750 passagiers mogen vervoeren, hebben we24000 km gereden verdeeld over 1800 ritten.

 • Vergaderingen bestuur

In 2017 hebben we een tiental bestuursvergaderingen gehouden met en zonder onze coör –    dinatoren / planners. De voortgang, de te bespreken punten met chauffeurs en coördinatoren, onze contacten met overheden en andere organisaties zijn hierbij agendapunten.

 • Bijeenkomsten met chauffeurs

Opdat de chauffeurs elkaar kennen, voor de gezelligheid en om eventuele aanpakpunten te bespreken houden we tweemaandelijks een inloopmiddag voor de chauffeurs in het TOV-gebouw in Ottersum

 • Scholing / ontwikkeling

Vooral de planning en de coördinatie zijn de punten in ontwikkeling. D.m.v. opmerkingen van bestuur en chauffeurs scholen we elkaar. We zijn voornemens EHBO en de omgang met ouderen extra aandacht te geven. In 2017 is in overleg met alle Wensbusprojecten Limburg en de VVKL gestart met de opzet van een digitaal planningsprogramma. Wij verwachten dat dit programma medio 2018 geïnstalleerd wordt. Vanuit dit programma wordt vervolgens jaarlijks een rapportage gedaan richting de provincie Limburg.

 • Promotie

Posters met informatie over de inzet van onze wensbus hangen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals in de huisartsenpraktijk in Ottersum. Ook geven wij visitekaartjes uit en hebben we een eigen website www.wensbusgennep.nl In 2017 hebben wij enkele malen overleg gehad met ouderenorganisaties en dorpsraden.

–  Contacten / ondersteuning Stichting Wensbus Gennep

 • Gemeente Gennep
 • Provincie Limburg
 • VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg)
 • NOF(Nationaal Ouderenfonds)
 • Wensbus Organisaties Limburg
 • Verkennende gesprekken met Stichting Norbertusbus
 • OOGG Ouderenoverleg gemeente Gennep
 1. Financieel

De Stichting Wensbus Gennep streeft, met ondersteuning van de Provincie Limburg en de Gemeente Gennep en de ontvangsten van een kleine geldelijke bijdrage van onze passagiers, naar het verzorgen van vervoer voor iedereen in onze gemeente. Zie hiervoor het financieel jaarverslag 2017.

Zie bijlage