De Provincie en de wensbus

Wat zegt de provincie over de wensbus.
Gestart met 11 wensbusprojecten in 2014 zijn er inmiddels 25 Wensbus-projecten in de provincie Limburg gerealiseerd. Alle projecten zijn gericht op het steunen van vrijwilligers die zich inzetten voor het bevorderen van de mobiliteit en zelfredzaamheid van inwoners die in gebieden wonen die niet of heel slecht per openbaar vervoer bereikbaar zijn.
Door de komst van de wensbus krijgen inwoners die zelf niet over vervoer beschikken de mogelijkheid lokale voorzieningen te gebruiken of familie te bezoeken.  Het gaat dan om gebieden met minder dan 20 in- en uitstappers per dag. De Wensbus zou niet tot stand gekomen zijn indien er geen vrijwilligers enthousiast en belangeloos bereid waren geweest om het lokale vervoer zelf te organiseren. Daarbij komt dat is aangetoond dat er een lokale vervoersbehoefte is én dat vrijwilligers-organisaties met een stabiele opbouw van de organisatie en service aan lokale reizigers een continue basis kunnen bieden van waaruit het vervoer wordt geregeld.

Met deze subsidieregeling kunnen er nieuwe Wensbus-projecten worden gehonoreerd. Concreet betekent dit dat de Provincie een werkwijze heeft ingevoerd, waarbij Wensbus-organisaties met gebruikmaking van de subsidieregeling het vervoer kunnen voortzetten in doelgebieden of nieuwe initiatieven kunnen realiseren. Dat vrijwilligers bereid moeten zijn om het lokale vervoer zelf te organiseren is en blijft ook het uitgangspunt voor het vervolg.

Het stimuleren van het lokaal personenvervoer door vrijwilligers past, naast het stimuleren van het gebruik van de fiets, maatregelen op knooppunten etc. in het streven van de Provincie Limburg om van het OV in Limburg één logisch, goed samenhangend geheel te maken zodat mensen comfortabel van deur tot deur kunnen reizen. Het is één van de slimme maatwerkoplossingen in onze provincie die er voor zorgen dat kleine kernen, en buurten en wijken, bereikbaar blijven.

Wat is het doel van de subsidieregeling?

Het doel van deze subsidieregeling is door middel van het stimuleren van het lokale vervoer door vrijwilligers mogelijk te maken dat:

  • -levens- en leefbaarheidsnoodzakelijke voorzieningen, zoals supermarkten, pinautomaten, huisartsen, fysiotherapeut, ziekenhuis, dagvoorziening, zorginstellingen, onderwijsinstellingen e.d. in naastgelegen kernen, buurten en wijken bereikbaar zijn; én dat
  • -sociale bezoeken zoals familiebezoeken, boodschappen, markt- en winkelbezoek etc., voor mensen die om moverende redenen geen of weinig gebruik kunnen maken van het OV of de taxi, ook mogelijk zijn.

Dit door middel van deur-halte vervoer in aanvulling aan het OV óf indien er geen OV aanwezig is door middel van deur-tot-deur vervoer naar een gewenste plaats van bestemming binnen het lokale doelgebied.